Serralleria per la construcció

L'objectiu és un: idear totes les solucions de serralleria que facin falta en una obra. Com s'aconsegueix? Interpretant el problema, creant solucions i, sobretot, tenint un equip de professionals altament preparat per portar a terme tots els serveis de manyeria necessaris per a la construcció.

 

A PLÀCID FERRER sabem que una obra requereix exigències de tot tipus. Per això, en les nostres divisions de serveis exteriors i serralleria per a la construcció en ferro i inoxidable estem preparats per oferir tots els productes i serveis que siguin necessaris, des d'una complicada estructura determinada fins a les baranes i portes dels edificis. Volem, amb això, donar un servei complet, present en qualsevol part de tot el procés d'una obra, des del seu inici fins al final.

Aquests són alguns dels principals productes en ferro i acer inoxidable que oferim per a obres:

 • Agafadors
 • Arquetes
 • Baranes interiors i exteriors
 • Claraboies
 • Complements per trafos (reixes, escales, trapes)
 • Divisions terrasses
 • Elements decoratius amb ferro, inoxidable o llautó per a comerços, bars, etc.
 • Emmarcats per a portals ascensors
 • Escales d'emergència
 • Estenedors
 • Estructures menors i de rehabilitació
 • Mosquiteres
 • Passamans per a escales abatibles i d'interior
 • Portelles per gas, aigua o llum
 • Portes i automatismes, premarcs de tancaments d'alumini o PVC
 • Proteccions per a instal·lacions elèctriques o de gas
 • Rampes per a minusvàlids
 • Registres
 • Reixes
 • Rodapeus
 • Suports per a marbres
 • Tancaments amb mellazo o tela metàl.lica
 • Tapes
 • Tubs d'evacuació
 • Bigues i ganxos per a ascensors
 • Xemeneies