Llances
tèrmiques

Aquest és un producte exclusiu de PLÀCID FERRER, S.L. Es tracta d'una llança que permet tallar, perforar i fondre a alta temperatura (3.000º) qualsevol material de gran resistència. La seva forma d'utilització és senzilla i les possibilitats que ofereix a diferents sectors industrials són moltes.

AVANTATGES

 

La seva utilització és senzilla, l'encesa és fàcil, i el personal que la utilitza no requereix condicions especials

Permet arribar a llocs de difícil accés i treballar en diferents situacions: a l'aire, sota l'aigua, etc. Hi ha la possibilitat d'empalmar llances entre elles i així poder aconseguir un major abast.

L'equip tècnic bàsic necessari per treballar no és sofisticat. L'operador de la llança necessita, per a treballar en condicions normals (locals o aire lliure) l'equip requerit per la legislació vigent.

No és sorollós ni vibrador, això permet treballar sense problema en zones habitades

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

La llança té un diàmetre de 17 mm i una longitud de 3 metres (es poden fer d'altres longituds sota prèvia comanda).

La seva manera de funcionament es basa en el principi de l'oxitèrmia, és a dir, de la reacció termoquímica. La combustió d'oxigen s'injecta per un dels seus extrems i això origina la combustió de l'elèctrode, que permet aconseguir una temperatura superior als 3.000º.

La llança es pot utilitzar en qualsevol posició, sigui horitzontal o vertical, optimitzant el seu rendiment en posició horitzontal amb una lleugera inclinació. La llança s'encén molt fàcilment i ràpid.

La pressió de l'oxigen per treballar correctament la llança és entre 4 i 7 Kg/cm2. Pot treballar fins a 12 Kg/cm2.

 

 

Per a més informació i preus no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres