Fabricació i
manteniment

La construcció, ampliació i manteniment de moltes indústries passa pel treball del ferro. La capacitat i estructura de PLÀCID FERRER ens permeten oferir tots aquells productes i serveis de serralleria necessaris en les indústries dels diferents sectors.
El nostre servei va des de l'inici d'un projecte, amb la ideació, fabricació i muntatge d'estructures, fins a la reparació i manteniment. Aquest és un treball en molts casos especialitzat ja que cada indústria, segons el sector on està, la seva capacitat i els seus requeriments específics, necessita unes solucions concretes, pensades i fetes a mida.
 Un sector, per exemple, del qual tenim un extens coneixement i rodatge és el del coure. Els principals productes que l'equip de professionals de PLÀCID FERRER, avalats pels anys d'experiència en el sector i l'èxit en els treballs realitzats, oferim a les indústries amb el nostre millor servei són:
 • Acer refractari -treballs específics-
 • Bandes metàl·liques
 • Baranes
 • Barreres
 • Basses
 • Cabines de vigilant o control
 • Cistelles
 • Contenidors
 • Cossis i pots per a fundicions
 • Dipòsits
 • Divisions
 • Elements mecànics de protecció
 • Elements refrigerats
 • Escales
 • Marquesines
 • Palets metàl·lics
 • Pàrquing en superfícies
 • Passarel·les
 • Plataformes
 • Portes i accessoris per a forns
 • Portes i automatismes
 • Proteccions acústiques
 • Rampes sortida emergència
 • Safates i bancades per a grups hidràulics o torres de refrigeració
 • Suports
 • Suports per a bombes
 • Tanques
 • Tarimes
 • Tuberies
 • Xemeneies